การประชุมวิชาการประจําปีวุฒิแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๘พ.ศ.๒๕๖๗ (8th Annual Meeting of Thai College of Emergency Physicians; 8th AMTCEP 2024) “Navigating the Storm: Overcoming Challenges in Emergency Medicine” ระหว่าง วันที่ ๒๔ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

กดเพื่อลงทะเบียน / รายละเอียด 

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดในงานประชุมประจำปีครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๖

ใบสมัครงาน วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเท รายละเอียดผลงานวิจัยรายละเอียดผลงานวิจัย

เตรียมพบกับการประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยประจำปี 2566

เตรียมพบกับการประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 7th AMTCEP 2023 4-7 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรม`The Zign พัทยา

ประชุมวิชาการประจำปีวุฒิแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564 ครั้งที่10 (10th ACTEP 2021)

เปิดลงทะเบียนแล้ว สำหรับงานประชุมประจำปีที่ชาวฉุกเฉินเฝ้ารอคอย การประชุมวิชาการประจำปีวุฒิแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10 ( The Tenth Annual Conference of Thai Emergency Physicians; 10th ACTEP 2021 ) ในรูปแบบ Virtual Conference ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประกอบไปด้วย 1.การประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้หัวข้อ ” The new HOPE ( Hospital Operation Preparedness Emergency Read More …

การประชุมวิชาการความรู้วิจัยเพื่อแพทย์ฉุกเฉิน TCEP Research Conference 2564

ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินและแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ สมัครอบรมการประชุมวิชาการความรู้วิจัยเพื่อแพทย์ฉุกเฉินโดยอบรมผ่านช่องทาง Microsoft Teams webinar วันที่ 23 ก.ค.64 , 27 ส.ค.64และ 1 ต.ค. 2564 อัตราค่าลงทะเบียน: สมาชิกวิทยาลัย: 500 บาท/ท่าน บุคคลทั่วไป: 800 บาท/ท่าน ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2fp5EoZxxE2ciinDepzopLzVFz5TFmzxf-xT2nYW-cWf9AQ/viewformลงทะเบียน