×

Page 

หนังสือประกอบการประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ Ultramodern in emergency medicine 2020 ภายใต้สถานการณ์ที่ทั่วโลกก้าวเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยี รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 อันนำ มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของวงการแพทย์และการดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน หนังสือเล่มนี้เพื่อให้ความรู้ที่ทันสมัยแก่ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป บุคลากรทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พยาบาล นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รวมถึงบุคคลที่สนใจ เกี่ยวกับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อันประกอบไปด้วย ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้อ การช่วยฟื้นคืนชีพ ความดันเลือดสูงฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยเด็กในภาวะฉุกเฉิน อุบัติภัยหมู่ อุบัติเหตุทางน้ำ ห้องฉุกเฉินแนวใหม่ และกลยุทธ์ในการพัฒนาประเมินคุณภาพการเรียนการสอนทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินในปัจจุบัน

หนังสือ ราคา 89 บาทเท่านั้น
โหลดที่ลิ้งค์
https://www.bookcaze.com/index.php?route=product/product&product_id=25432

ผ่าน application: bookcaze

https://www.bookcaze.com/index.php?route=product/product&product_id=25432