ประกาศการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ.๒๕๖๖๗ – ๒๕๖๙

1.ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง 2567 2.กำหนดการเลือกตั้งวฉท67[download id=”1130″กําหนดการการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2567 – 2569    

ขอเชิญเสนอชื่อ ผลงานวิจัย และชื่อนักวิจัย เพื่อรับคัดเลือกรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอเชิญเสนอชื่อ ผลงานวิจัย และชื่อนักวิจัย เพื่อรับคัดเลือกรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566แบบเสนอชื่อนักวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัย_66 รางวัลนักวิจัยดีเด่นวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย66

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดในงานประชุมประจำปีครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๖

ใบสมัครงาน วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเท รายละเอียดผลงานวิจัยรายละเอียดผลงานวิจัย

พิธีมอบวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตร ครั้งที่5 พ.ศ.2566

แบบฟอร์มลงทะเบียนร่วมพิธีรับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตร ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2566 แบบฟอร์มลงทะเบียนร่วมพิธีรับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตร อนุสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัครงาน วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

ประกาศรับสมัครงาน วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการคุณสมบัติ – ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี – วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft office: word excel power point etc.) – มีสุขภาพดีสุภาพ เรียบร้อย รักงานบริการ มีการสื่อสารทดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี – มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี – มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ภาระงาน (Job description) – ดูแลงานด้านธุรการ เงินเดือนและสวัสดิการ – เงินเดือน 15,000 Read More …

เตรียมพบกับการประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยประจำปี 2566

เตรียมพบกับการประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 7th AMTCEP 2023 4-7 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรม`The Zign พัทยา

ประกาศรับสมัครงาน วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

คุณสมบัติ – ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี – วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft office: word excel power point etc.) – มีสุขภาพดีสุภาพ เรียบร้อย รักงานบริการ มีการสื่อสารที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี – มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี – มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ภาระงาน (Job description) – ดูแลงานด้านธุรการเอกสาร – ติดต่อประสานงานระหว่างอาจารย์และแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และหน่วยงานอื่น ๆ – จัดประชุม จัดอบรม ต่าง Read More …

ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินรอบที่1/2566

ประกาศการสมัครแพทย์ประจำบ้าน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รอบที่ 1/2566](https://tcep.or.th/resident-matching/2566) https://tcep.or.th/resident-matching/2566 [ข้อมูลสถาบันฝึกอบรม](http://tcep.or.th/resident-matching/2566/institutes) http://tcep.or.th/resident-matching/2566/institutes [แบบฟอร์มสมัคร](http://tcep.or.th/resident-matching/2566/1/application) ข้อมูลสถาบันฝึกอบรม แบบฟอร์มสมัคร http://tcep.or.th/resident-matching/2566/1/application

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแแห่งประเทศไทย ที่๗/ ๒๕๖๕ เรื่อง การรับวุฒิฒิบัตรของแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๕ อ่านประกาศ ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับวุฒิบัตร ได้ที่ http://tcep.or.th/graduation/2565