ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เรื่องการรับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรของแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ [Updated 01/09/2563]

ประกาศวิทยาลัย
1. กำหนดการ
ขยายเวลาลงทะเบียนเพิ่มเติม 1-15 กันยายน 2563
พิธีรับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรของแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3/2563 ในวัน 2 ตุลาคม 2563 11:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3, ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอมเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม
ผู้ที่สามารถเข้าร่วมพิธีที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว (ตรวจสอบรายชื่อตามไฟล์เอกสารประกาศ)
แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนกับแพทยสภา และมีสถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปี 2560, ปี 2561 และ 2562 (ตรวจสอบรายชื่อได้ในประกาศคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยที่ ๑/๒๕๖๑)
แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและมีสถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ทุกรุ่น)
3. การลงทะเบียน
กำหนดการลงทะเบียน: 1-15 กันยายน 2563 (ผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไฟล์เอกสารประกาศ)
ขั้นตอนลงทะเบียน
โทรไปจองชุดก่อน ที่ร้านครุยนิชา 087-687-5887 หากมีขนาดเสื้อที่เหมาะสมจึงดำเนินการข้อ 2. ต่อ
โอนเงิน 5,000 บาท เข้าบัญชี “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย” ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 142-0-25853-2
สมัครผ่านทางแบบฟอร์มลงทะเบียนรับวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3 ปี 2562 พร้อมแนบหลักฐานโอนเงิน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานแจ้งกลับทาง e-mail ใน 3 วัน ราชการ
ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ลงทะเบียนและขอคืนเงินหากยกเลิกการเข้าร่วมพิธี 4. สิ่งที่ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ:

– ชุดครุย,วุฒิบัตรและเกียรติบัตรสมาชิกวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ของแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งหมด ๔ ใบ)
– คูปองอาหารสำหรับ ๒ ท่านในวันพิธี
– รูปภาพ ๑ ชุด จัดส่งทางไปรษณีย์จากที่อยู่ในระบบลงทะเบียน ภายใน ๙๐ วันหลังวันพิธี ประกอบด้วย:
1. รูปรับวุฒิบัตร (บนเวที) ขนาด ๑๐ x ๑๒ นิ้ว ๑ รูป
2. รูปเดี่ยว (Portrait) ขนาด ๑๐ x ๑๒ นิ้ว ๑ รูป
3. รูปถ่ายหมู่ ขนาด ๑๒ x ๒๔ นิ้ว ๑ รูป
4.CD ไฟล์ดเฉพาะรูปรับวุฒิบัตร (บนเวที) ๑ แผ่น (๑ ไฟล์)
หากต้องการภาพ หรือ file เพิ่มเติม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ติดต่อได้ที่ซุ้มถ่ายภาพ) ทางร้านจะจัดส่งทางไปรษณีย์ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัทเฟิส์ทดิจิตอลแลบจากัด เบอร์โทร 02-671-4446
– เกียรติบัตร (จะจัดส่งให้ภายใน 3 เดือนหลังวันพิธี)
5. การแต่งกาย และการปฏิบัติตัวในวันพิธี
ชาย สวมเสื้อเชิ้ตสีสุภาพผูกเนคไท (ไม่สวมสูท) กางเกงสแลคสีดำและ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ
หญิง สวมชุดกระโปรงแบบสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ (ก่อนเข้าห้องพิธี แนะนำให้เก็บผมด้านขวา หรือรวบผมให้เรียบร้อย เพื่อให้เห็นใบหน้าได้ชัดเจนเมื่อถ่ายภาพ)
สามารถแต่งตามเพศวิถีได้
ไม่ควรนำสัมภาระเข้าในห้องพิธีขอให้ฝากไว้กับญาติ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินไม่มีจุดบริการรับฝากของสาหรับผู้เข้ารับวุฒิบัตร อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://tcep.or.th/graduation2020

Leave a Reply